Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 250x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 393x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 765x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 836x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 741x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 756x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 754x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 435x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 1 102x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 959x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 868x stáhnout soubor
Preventivní program 823x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 345x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 295x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 693x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 120x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 942x stáhnout soubor
Školní řád 107x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 117x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 104x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 355x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 1 123x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 90x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 103x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 822x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 903x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 216x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 915x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 876x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 682x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 2 324x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 3 229x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 628x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 564x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 809x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 683x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 586x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 455x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 374x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 281x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 111x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 207x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 614x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 139x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 602x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 1 074x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 489x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 237x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 451x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 249x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 114x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 371x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 287x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 342x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 116x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 348x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 761x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 794x stáhnout soubor