Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 370x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 430x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 783x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 855x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 835x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 768x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 771x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 474x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 1 128x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 974x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 879x stáhnout soubor
Preventivní program 840x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 390x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 312x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 709x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 153x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 956x stáhnout soubor
Školní řád 150x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 159x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 141x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 459x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 1 221x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 200x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 129x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 841x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 996x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 243x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 931x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 894x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 859x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 2 432x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 3 325x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 646x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 651x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 826x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 695x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 602x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 498x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 414x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 337x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 155x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 232x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 628x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 160x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 616x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 1 090x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 505x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 342x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 461x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 287x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 150x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 435x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 42x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 396x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 154x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 404x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 782x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 807x stáhnout soubor