Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 413x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 468x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 820x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 893x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 918x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 796x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 805x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 536x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 1 188x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 1 009x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 914x stáhnout soubor
Preventivní program 888x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 448x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 338x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 749x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 193x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 988x stáhnout soubor
Školní řád 34x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 210x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 184x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 562x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 1 308x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 240x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 164x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 874x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 3 661x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 281x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 969x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 947x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 8 280x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 3 088x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 4 106x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 676x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 2 791x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 869x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 726x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 633x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 552x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 456x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 386x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 196x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 259x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 658x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 182x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 645x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 1 107x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 537x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 379x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 491x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 326x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 189x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 506x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 87x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 452x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 213x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 462x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 817x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 845x stáhnout soubor