Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 102x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 184x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 562x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 321x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 415x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 564x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 557x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 250x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 786x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 729x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 614x stáhnout soubor
Preventivní program 499x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 59x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 118x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 495x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 564x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 714x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 731x stáhnout soubor
Školní řád 105x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 332x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 287x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 619x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 547x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 260x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 247x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 610x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 349x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 937x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 671x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 662x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 147x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 246x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 725x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 426x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 029x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 583x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 456x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 375x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 209x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 144x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 19x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 808x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 413x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 827x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 426x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 753x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 307x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 295x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 78x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 85x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 71x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 78x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 517x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 424x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 94x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 432x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 568x stáhnout soubor