Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 408x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 464x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 816x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 890x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 912x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 793x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 799x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 531x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 1 185x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 1 003x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 909x stáhnout soubor
Preventivní program 883x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 437x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 336x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 746x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 188x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 985x stáhnout soubor
Školní řád 32x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 205x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 179x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 552x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 1 295x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 235x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 160x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 870x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 3 630x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 272x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 967x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 942x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 8 248x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 3 058x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 3 979x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 673x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 2 746x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 863x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 724x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 630x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 550x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 453x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 380x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 193x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 256x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 655x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 178x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 643x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 1 105x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 534x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 376x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 487x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 323x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 184x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 498x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 83x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 447x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 208x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 455x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 813x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 839x stáhnout soubor