Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 124x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 217x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 588x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 402x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 444x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 587x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 578x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 275x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 812x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 749x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 637x stáhnout soubor
Preventivní program 523x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 81x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 143x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 512x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 583x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 746x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 748x stáhnout soubor
Školní řád 129x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 359x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 305x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 706x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 622x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 286x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 259x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 625x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 406x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 974x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 702x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 677x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 205x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 534x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 808x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 442x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 079x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 600x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 478x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 395x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 237x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 185x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 47x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 875x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 432x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 884x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 441x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 798x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 318x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 43x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 314x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 94x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 130x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 101x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 93x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 537x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 444x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 148x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 503x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 585x stáhnout soubor