Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 226x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 361x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 720x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 786x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 673x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 712x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 699x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 400x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 1 009x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 901x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 793x stáhnout soubor
Preventivní program 768x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 285x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 251x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 650x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 91x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 894x stáhnout soubor
Školní řád 57x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 62x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 54x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 241x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 988x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 61x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 61x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 774x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 789x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 149x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 862x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 820x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 577x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 2 205x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 3 122x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 576x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 440x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 753x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 637x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 537x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 393x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 346x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 247x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 69x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 157x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 573x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 103x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 566x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 1 033x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 437x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 201x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 412x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 210x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 79x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 326x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 256x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 273x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 74x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 306x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 709x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 743x stáhnout soubor