Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 210x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 338x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 698x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 764x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 619x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 685x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 679x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 383x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 985x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 881x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 767x stáhnout soubor
Preventivní program 713x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 263x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 230x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 631x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 67x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 873x stáhnout soubor
Školní řád 21x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 40x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 31x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 165x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 925x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 42x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 41x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 754x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 725x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 117x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 834x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 794x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 514x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 2 137x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 3 054x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 554x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 366x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 728x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 609x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 511x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 362x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 321x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 226x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021-2022 27x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 108x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 544x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 073x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 543x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 993x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 414x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 185x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 393x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 194x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 60x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 290x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 229x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 242x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 54x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 287x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 674x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 713x stáhnout soubor