Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 166x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 278x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 634x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 567x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 530x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 632x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 631x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 330x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 894x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 814x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 706x stáhnout soubor
Preventivní program 622x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 169x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 185x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 570x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 631x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 837x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 806x stáhnout soubor
Školní řád 193x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 57x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 51x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 929x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 784x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 352x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 304x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 692x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 556x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 045x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 763x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 740x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 370x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 970x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 923x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 496x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 207x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 661x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 540x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 452x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 294x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 253x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 157x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 970x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 484x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 969x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 493x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 891x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 365x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 115x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 349x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 145x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 1x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 200x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 163x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 164x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 591x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 498x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 215x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 577x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 646x stáhnout soubor