Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 102x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 178x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 557x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 296x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 411x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 563x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 549x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 244x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 781x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 721x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 606x stáhnout soubor
Preventivní program 489x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 58x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 110x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 492x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 561x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 688x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 728x stáhnout soubor
Školní řád 101x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 322x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 277x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 598x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 529x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 252x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 241x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 603x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 330x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 919x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 670x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 658x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 128x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 167x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 692x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 422x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 017x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 574x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 449x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 365x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 196x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 135x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019-2020 2x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 788x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 413x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 817x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 423x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 737x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 305x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 292x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 77x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 67x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 61x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 69x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 514x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 419x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 82x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 426x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 562x stáhnout soubor