Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 82x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 52x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 536x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 257x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 377x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 542x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 531x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 225x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 758x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 694x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 586x stáhnout soubor
Preventivní program 454x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 27x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 82x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 471x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 541x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 660x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 703x stáhnout soubor
Školní řád 72x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 303x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 251x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 553x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 482x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 236x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 223x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 583x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 242x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 890x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 639x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 634x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 045x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 073x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 632x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 399x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 937x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 553x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 422x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 343x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 173x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 107x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 769x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 393x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 790x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 407x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 711x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 291x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 269x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 58x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 45x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 40x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 46x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 496x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 400x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 59x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 380x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 541x stáhnout soubor