Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 191x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 308x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 668x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 698x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 566x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 661x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 656x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 357x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 932x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 847x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 735x stáhnout soubor
Preventivní program 671x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 210x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 208x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 598x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 32x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 841x stáhnout soubor
Školní řád 211x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 10x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 5x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 1 038x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 860x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 10x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 10x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 719x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 674x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 087x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 803x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 769x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 446x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 2 067x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 991x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 525x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 291x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 702x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 579x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 482x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 330x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 291x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 200x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 1 055x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 515x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 1 032x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 521x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 950x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 388x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 155x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 373x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 167x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 38x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 252x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 201x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 203x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka z výuky 27x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 255x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 638x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 686x stáhnout soubor