Ke stažení

Název souboruseřadit sestupně staženo
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění 148x stáhnout soubor
Dodatek ke ŠŘ - hygienická pravidla v souvislosti se šířením COVID 19 a pravidla distanční výuky 253x stáhnout soubor
Dokumenty potřebné k přestupu žáka 619x stáhnout soubor
Environmentální plán 2016/2017 475x stáhnout soubor
Komunikační soubor (ke stažení) - komunikace s osobou s autismem 501x stáhnout soubor
Odhlášení žáka 613x stáhnout soubor
Odkazy na další vzdělavání - učiliště 612x stáhnout soubor
Plán environmentálního vzdělávání 2017/2018 306x stáhnout soubor
Potřeby pro 1.stupeň ZŠ 872x stáhnout soubor
Potřeby pro 2.stupeň ZŠ 786x stáhnout soubor
Potřeby pro ZŠ speciální 680x stáhnout soubor
Preventivní program 589x stáhnout soubor
Přihláška do školní družiny a školního klubu 135x stáhnout soubor
Přihláška k nepovinné školní docházce 172x stáhnout soubor
Přihláška na zájmový kroužek 554x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky 611x stáhnout soubor
Prodloužení školní docházky - žádost 789x stáhnout soubor
Sazebník úhrad 787x stáhnout soubor
Školní řád 162x stáhnout soubor
ŠVP Školní družina 27x stáhnout soubor
ŠVP Školní klub 18x stáhnout soubor
ŠVP ZŠ - Učíme se spolu 854x stáhnout soubor
ŠVP ZŠS - Škola pro život 725x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠD 322x stáhnout soubor
Vnitřní řád ŠK 288x stáhnout soubor
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 665x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2005/2006 2 459x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2006-2007 1 009x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2007-2008 740x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2008-2009 716x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2009/2010 2 270x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2011 1 833x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012 2 850x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2012-2013 478x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2013-2014 1 125x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2014/2015 635x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2015-2016 511x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016-2017 427x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2017/2018 268x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018/2019 224x stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019/2020 86x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2010 906x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2011 461x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2012 917x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2013 471x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014 824x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015 345x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2020 95x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 338x stáhnout soubor
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 117x stáhnout soubor
Žádost o přestup do ZŠ 167x stáhnout soubor
Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu 135x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění z TV 131x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na 1 den 573x stáhnout soubor
Žádost o uvolnění žáka na více dní 475x stáhnout soubor
Žádosti o přijetí 180x stáhnout soubor
Zpráva o činnosti organizace 2016 549x stáhnout soubor
Zveřejňování informací 619x stáhnout soubor