Další vzdělání - učiliště

Žáci naší školy se mohou hlásit na kterékoliv učiliště. Škola doporučuje učební obory s upravenými učebními osnovami. Pro snazší orientaci rodičů se jedná o učební obory označené kódem E.

Aktuální přehled studijních oborů je k dispozici u ředitelky školy a u výchovné poradkyně školy.

Kontakt na Úřad práce v Plzni: p. Šatrová, tel: 377 411 352