Získání informací a sazebník úhrad

Místo pro získání informací, podání žádosti, návrhu, podnětu, dožádání či rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Heyrovského 23, 301 000 Plzeň
Tel.: 377 377 458 – ředitelka

Způsob získání informací:

Telefonicky: 377 377 458 – ředitelka
Písemně:
Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23
Heyrovského 23
301 00 Plzeň

Podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob:

Krajský úřad Plzeňského kraje
OŠMS
Škroupova 18
301 00 Plzeň

Postupy při vyřizování stížností, žádostí a návrhů:

Při vyřizování žádostí, návrhů a podání občanů je povinný subjekt dodržet lhůtu 30ti dnů ode dne podání.

V případě podání odvolání proti rozhodnutí je lhůta zkrácena na 15 dnů ode dne podání.

Přehled předpisů + nejdůležitější používané předpisy:

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Sazebník úhrad:

Organizace nevyžaduje žádnou úhradu.

Výhradní licence:

Organizace nemá žádné licence.

Usnesení nadřízeného o výši úhrad:

Organizace nemá žádné usnesení.

Adresa elektronické podatelny:

http://www.evirtuos.cz/galatea