22.12.2021: Čtvrtkem (23.12.2021) se začínají vánoční prázdniny; s plánovaným nástupem zpět do školních lavic v pondělí (dne 3.1.2022). Všem dětem, pracovníkům školy, rodičům, pravidelným i příležitostným návštěvníkům našich webových stránek touto cestou vedení školy ... číst dále
30.11.2021: V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je naše škola v termínu od úterý 30.11. do úterý 7.12.2021 včetně uzavřena z nepředvídaných závažných organizačních... číst dále
05.11.2021: V pondělí 8.11. a 15.11.2021 bude ve škole probíhat povinné preventivní testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U všech žáků zůstávají v platnosti... číst dále
21.10.2021: Na doporučení zřizovatele, hlavní hygieničky ČR a ředitele KHS Plzeňského kraje vyhlašuji na dny 25.10. a 26.10. ředitelské volno z důvodu přerušení rizikových kontaktů a minimalizace přenosu infekce. Z důvodu teambuildingového víkendového kurzu pedagogů vyhlašuji na den... číst dále
17.09.2021: Z důvodu plošné dezinfekce učeben a společných prostor školy nanonástřikem vyhlašuji dne 27. 9. 2021 ředitelské volno. Mgr. Zuzana Metlická ředitelka školy číst dále
30.08.2021: Vážení rodiče, jsme povinni vás informovat o pravidlech při návratu z cizích zemí před nástupem do školy 1. 9. 2021. Pokud jste vy nebo vaše dítě, které navštěvuje naši školu, pobývali v posledních 14 dnech (počítáno od 1. září zpětně) na dovolené v zemi s vysokým nebo extrémně... číst dále
26.08.2021: 1) Výuka bude zahájena 1.9.2021. Škola bude otevřena pro žáky od 7,40 hodin, žáci absolvují jednu vyučovací hodinu do 8,45 hodin. O dalším průběhu výuky budou žáci informováni 1.9.2021 třídním učitelem. 2) Zákonným zástupcům ani jiným třetím osobám není... číst dále
26.08.2021: 1) Výuka bude zahájena 1.9.2021. Škola bude otevřena pro žáky od 7,40 hodin, žáci absolvují jednu vyučovací hodinu do 8,45 hodin. 2) 2.9. a 3.9. se žáci 1. ročníku zúčastní dvou vyučovacích hodin, ukončení výuky – 9,40 hodin. 3)... číst dále

Stránky