21.04.2022: Z důvodu závažné havárie vodovodního řadu v budově Heyrovského 23 bude toto pracoviště na základě souhlasu MŠMT a zřizovatele na jeden den (22.4.2022) uzavřeno. souhlas_s_odlisnou_organizaci_-_zs_plzen_heyrovskeho_23.pdf číst dále
21.04.2022: Naše škola byla Českou školní inspekcí vybrána k účasti v mezinárodním šetření PISA 2022, které zjišťuje úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Žáci, kteří se zúčastní šetření PISA, budou vypracovávat test z matematiky, která je v tomto cyklu hlavní sledovanou... číst dále
22.03.2022: Tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW) byla zahájena v pondělí 21.3.2022 a potrvá po celý tento týden. Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je... číst dále
10.03.2022: Další informace: grafika_prirucka_rodice_czweb.docx.pdf grafika-dlya-batkiv-ukr.pdf   číst dále
03.03.2022: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se bude konat dne 11.4.2022 v budově ředitelství Heyrovského 23 od 12,00 - 15,00 hodin. U zápisu předložte rodný list dítěte a  "Doporučení školského poradenského zařízení". číst dále
02.01.2022: Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách: - od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, - od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká... číst dále
22.12.2021: Čtvrtkem (23.12.2021) se začínají vánoční prázdniny; s plánovaným nástupem zpět do školních lavic v pondělí (dne 3.1.2022). Všem dětem, pracovníkům školy, rodičům, pravidelným i příležitostným návštěvníkům našich webových stránek touto cestou vedení školy ... číst dále
30.11.2021: V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je naše škola v termínu od úterý 30.11. do úterý 7.12.2021 včetně uzavřena z nepředvídaných závažných organizačních... číst dále
05.11.2021: V pondělí 8.11. a 15.11.2021 bude ve škole probíhat povinné preventivní testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U všech žáků zůstávají v platnosti... číst dále

Stránky