01.03.2021: Vážení rodiče, od pondělí 1. 3. 2021 se nařízením vlády uzavírá i náš typ školy a to minimálně po dobu tří týdnů. Třídní učitelé se s Vámi domluví na formě distančního vzdělávání. V týdnu od 8. do 12. 2021 jsou jarní prázdniny - distanční výuka neprobíhá. Po předchozí domluvě je... číst dále
22.01.2021: Pokud má Vaše dítě problémy s učením, přijďte na zápis do naší školy! Zápisy se konají v pondělí 12. dubna 2021 od 12:00 do 15:00 hodin. Je nutné přinést "Doporučení ke speciálnímu vzdělávání" a rodný list dítěte. Nabízíme Vám vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Učíme... číst dále
20.01.2021: Vážení rodiče, abychom omezili kontakty žáků, v jejichž bezprostředním okolí byl prokázán výskyt pozitivně testované osoby na COVID19 (rodinní příslušníci a osoby sdílející s nimi společnou domácnost), žádáme Vás co nejdříve o této skutečnosti informovat třídního učitele... číst dále
04.01.2021: Vážení rodiče, od úterý 5. 1. 2021 bude probíhat výuka ve zkráceném režimu. Z důvodu dodržení hygienických požadavků ve školní jídelně budou žáci 1. stupně končit v 11:40 hodin a žáci 2. stupně ve 12:35 hodin. Úterní odpolední vyučování žáků 8. a 9. tříd začíná ve 13:30... číst dále
15.12.2020: Vánoční prázdniny začínají 21.12.2020. Výuka je ukončena v pátek 18.12.2020. Nástup žáků po vánočních prázdninách je ZATÍM stanoven na pondělí 4.1.2021. Vedení školy Vám i vašim dětem tímto přeje pohodové vánoční svátky a hlavně zdravější nový rok... číst dále
13.11.2020: Na základě rozhodnutí MZ ČR a MŠMT ČR bude ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 otevřena pro prezenční výuku od 18.11.2020. Dnem 16.11.2020 končí distanční způsob vzdělávání. Docházka do školy je povinná. Z důvodu dodržení hygienických požadavků ve školní jídelně bude... číst dále
30.10.2020: Organizační pokyny pro zákonné zástupce v době distanční výuky od 2.11.2020 1) Škola bude otevřena každé pondělí a středu od 9,00 hodin do 12,00 hodin. V této době si mohou zákonní zástupci vyřídit potřebná potvrzení, vyzvednout nebo předat úkoly uložené v době distanční výuky,... číst dále
15.10.2020: Na základě doporučení Krajské hygienické stanice v Plzni nařizuji V. třídě a třídní učitelce od 15.10.2020 karanténu v délce 10 kalendářních dnů, tj. do 25.10.2020 z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Upozornění: Po dobu karantény nesmí dítě opustit bydliště,... číst dále
14.10.2020: Na základě nově vydaného pokynu MŠMT ČR  "Informace k provozu škol a školských zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID 19"  je specifikováno Usnesení vlády ČR 1022 bod 6 následovně: Ve školách zřízených podle §16 odst. 9 jsou od 15.10. v provozu ... číst dále

Stránky