13.11.2020: Na základě rozhodnutí MZ ČR a MŠMT ČR bude ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 otevřena pro prezenční výuku od 18.11.2020. Dnem 16.11.2020 končí distanční způsob vzdělávání. Docházka do školy je povinná. Z důvodu dodržení hygienických požadavků ve školní jídelně bude... číst dále
30.10.2020: Organizační pokyny pro zákonné zástupce v době distanční výuky od 2.11.2020 1) Škola bude otevřena každé pondělí a středu od 9,00 hodin do 12,00 hodin. V této době si mohou zákonní zástupci vyřídit potřebná potvrzení, vyzvednout nebo předat úkoly uložené v době distanční výuky,... číst dále
15.10.2020: Na základě doporučení Krajské hygienické stanice v Plzni nařizuji V. třídě a třídní učitelce od 15.10.2020 karanténu v délce 10 kalendářních dnů, tj. do 25.10.2020 z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Upozornění: Po dobu karantény nesmí dítě opustit bydliště,... číst dále
14.10.2020: Na základě nově vydaného pokynu MŠMT ČR  "Informace k provozu škol a školských zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID 19"  je specifikováno Usnesení vlády ČR 1022 bod 6 následovně: Ve školách zřízených podle §16 odst. 9 jsou od 15.10. v provozu ... číst dále
13.10.2020: S účinností od 14.10.2020 končí výuka na I. stupni  v 11,40 hodin, na II. stupni ve 12,35 hodin. Zkrácené vyučování je z důvodu dodržení protiepidemiologických opatření ve školní jídelně. Odpolední vyučování se do 23.10.2020 ruší. Usnesením vlády... číst dále
09.10.2020: Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se výuka na naší škole nemění.  Provoz ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 je nezměněn, výuka probíhá ve všech ročnících prezenčně. Na základě tohoto usnesení je od 12.... číst dále
08.10.2020: Vážení rodiče, v reakci na nově vyhlášená preventivní opatření Vás zítra 9.10.2020  budeme informovat o změnách v provozu naší školy platných po dobu následujícíh dní od pondělí 12.10. do pátku 23. 10. (pokud nedojde k dalším změnám). Ve dnech 26.10 a 27.10. potom MŠMT ... číst dále
22.09.2020: Na základě doporučení ministra zdravotnictví je vyhlášeno na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. číst dále
03.09.2020: Z provozních důvodů bude upraven od 7.9.2020 provoz školní družiny. Odpolední družina a klub mají provoz do 15,30 hodin.    Provozní doba: ranní    6:15 -  7:40 hod. odpolední    11:30 - 15:30 hod.   číst dále

Stránky