Organizace spolupracující se školou

 • Charita
 • Městská policie Plzeň - tábory pro děti
 • Sdružení Tereza - ekologická výchova
 • Středisko volného času dětí a mládeže - Skupova ul.
 • Stonožka - p. Bella Jenssen
 • Ametyst - ochrana přírody
 • Techmania Plzeň - výtvarné soutěže
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
 • PPP - Plzeň město, jih, sever
 • Policie ČR
 • Městská policie Plzeň
 • ÚMO Plzeň 3 - Komise prevence kriminality
 • ÚMO Plzeň 1, 2, 3, 4 - OSPOD
 • Hasičský záchranný sbor
 • ZOO
 • Fond ohrožených dětí
 • K-centrum, P-centrum
 • Středisko výchovné péče - DDÚ, SVP
 • Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty
 • Bílý kruh bezpečí
 • KHS Plzeň