Organizační schéma školy

A Ředitelství
B Úsek pedagogický
Úsek ekonomický
Úsek správní
C sekce: školní družiny

Organizační schéma školy:

ředitel
úsek ekonomický   úsek správní
  zástupce ředitele  
sekretariát + ekonom mzdová účetní   školník, technický pracovník, uklízečky
úsek pedagogický
výchovný poradce vedoucí MS SPC třídní učitelé lektoři ZŽS, ENVO školní družina metodik ICT