Školní družina a školní klub

Školní vzdělávací program pro ​školní družinu a školní klub při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23, upravený pro žáky se specifickými potřebami

Obecná charakteristika

Školní družina a školní klub pracuje při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23, 301 00 Plzeň.
IČO : 49777718
Zřizovatelem školy je Krajský úřad Plzeňského kraje.
Družina a klub mají sídla v areálu školy Skupova 17. 

Vychovatelky:

Bílá Iveta
tel: 377 371 114
iveta.bila@zshey.cz

Hreusová Zdeňka
tel: 377 371 114
zdenka.hreusova@zshey.cz

Chadimová Dagmar
tel: 377 371 114
dagmar.chadimova@zshey.cz

Provozní doba:

ranní 6:15 -  7:40 hod.
odpolední 11:30 - 15:30 hod.

Zařízení je určeno žákům 1. a 2. stupně. Jejich přijímání do ŠD a ŠK se řídí pořadím došlých přihlášek. Ostatním žákům je k dispozici v případě, že nebude naplněn počet žáků na 1 oddělení, např. z organizačních důvodů, či sociálního prostředí v němž dítě vyrůstá.
Hlavním posláním družiny je rekreační, zájmová a odpočinková činnost.
Nabízí žákům příjemné strávení volného času a možnost navštěvovat kroužky zdarma organizované školou.