Zájmové útvary - kroužky zdarma

  • Florbal - Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita, při které se tvoří přátelský a správně soutěživý kolektiv. Žáci se na florbalovém kroužku zdokonalují v herních dovednostech, ve všeobecné fyzické přípravě a učí se týmové souhře a spolupráci. Jednotlivé herní celky jsou zaměřeny na osvojování základních pravidel florbalu, strečink a nácvik herních činností jednotlivce (držení hole, základní postavení na hřišti, přihrávka z místa a v pohybu, vedení míčku, střelba a pohyb jednotlivých postů ve hře). V průběhu roku se žáci seznamují s činností rozhodčího a samostatně rozhodují utkání. Zdokonalují florbalovou techniku v různých průpravných a herních cvičeních. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k florbalu pozitivní vztah a pohyb byl pro ně radostí a potřebou. V rámci kroužku jsou pro zpestření zařazeny i netradiční sportovní hry (ringo, streetball, futsal a miniflorbal). Kontakt: jan.suster@zshey.cz
  • Geocaching - Tato zájmová aktivita prakticky seznamuje žáky s hrou geocaching. Získané dovednosti mohou žáci využívat kdykoliv ve svém volném čase, pokud mají potřebné vybavení. Hledání keší probíhá především v přírodě, proto je nedílnou součástí i turistika. Zájmová aktivita probíhá ve středu 1x měsíčně, v zimním období se budeme věnovat přípravě odlovu obtížnějších keší, které je nutno předem dešifrovat. Kontakt: martina.hruskova@zshey.cz
  • Kondiční cvičení - Kroužek je zaměřen na celkové zvýšení všeobecné fyzické zdatnosti žáků. V rámci kroužku využíváme tělocvičnu a školní posilovnu, která je plně vybavena moderními posilovacími stroji a žáci zde cvičí pod odborným vedením. Zároveň je zde i boxovací pytel, rukavice, lapy i ochranné helmy, které jsou využity při výuce základů úpolových sportů. Veškeré cvičení je přizpůsobeno věku žáků s důrazem na zdraví a bezpečnost. Každé pondělí pro začátečníky a každou středu po pokročilé, vždy od 13:45 do 14:45 hodin - kontakt: radek.dolan@zshey.cz
  • Kreativ - Prostřednictvím tohoto kroužku jsou mladší i starší žáci naší školy vedeni k rozvoji své kreativity a fantazie. S využitím různých technik a materiálů se naučí vyrábět předměty pro denní potřebu, ale i k dekoraci. Vyzkouší si například drhání (náramky přátelství), pletení ošatek z papírových roliček, drátkování, korálkování (šperky), ruční i strojové šití, háčkování nebo pletení. Záleží vždy na schopnostech a zájmu samotných žáků. Tyto výrobky pak mohou využít nejen pro sebe, ale i jako drobné dárky pro své přátele. Již tradičně začneme šitím charitativních ponožkových psů a křížkovým vyšíváním. Jednou za dva týdny, vždy ve středu od 13:45 do 15:45 hodin - kontakt: monika.houskova@zshey.cz
  • Sportovní hry - Kroužek Sportovní hry rozvíjí u žáků motorické dovednosti a navazuje svýmobsahem na dovednosti získané ve škole. Prohlubuje dovednosti v oblasti atletiky, míčových her, gymnastiky, především však jde o vytvoření kladného vztahu k pohybu. Zařazeny jsou i netradiční a sezónní sporty, turistika, psychomotorická cvičení, nově jízda na in-line bruslích. Za příznivého počasí kroužek probíhá venku, v opačném případě máme k dispozici tělocvičnu. Každou pondělí 13.45 - 14.45h kontakt: pavla.berglova@zshey.cz
  • Výtvarné činnosti - Cílem kroužku je hravou formou žáky seznamovat s barvami a nejrůznějšími výtvarnými technikami. Podněcovat tak jejich představivost, fantazii a procvičovat jemnou motoriku. Vést je k vyjádření svých emocí a vnímání okolního světa prostřednictvím vlastní tvorby.