Zájmové útvary - kroužky zdarma

Ve školním roce 2023/2024 zájmové kroužky realizované naší školou opět probíhají!

  • Florbal - Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita, při které se tvoří přátelský a správně soutěživý kolektiv. Žáci se na florbalovém kroužku zdokonalují v herních dovednostech, ve všeobecné fyzické přípravě a učí se týmové souhře a spolupráci. Jednotlivé herní celky jsou zaměřeny na osvojování základních pravidel florbalu, strečink a nácvik herních činností jednotlivce (držení hole, základní postavení na hřišti, přihrávka z místa a v pohybu, vedení míčku, střelba a pohyb jednotlivých postů ve hře). V průběhu roku se žáci seznamují s činností rozhodčího a samostatně rozhodují utkání. Zdokonalují florbalovou techniku v různých průpravných a herních cvičeních. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k florbalu pozitivní vztah a pohyb byl pro ně radostí a potřebou. V rámci kroužku jsou pro zpestření zařazeny i netradiční sportovní hry (ringo, streetball, futsal a miniflorbal). Každý čtvrtek od 13:45 do 14:45 hodin - kontakt: jan.suster@zshey.cz
  • Kreativ - Prostřednictvím tohoto kroužku jsou mladší i starší žáci naší školy vedeni k rozvoji své kreativity a fantazie. S využitím různých technik a materiálů se naučí vyrábět předměty pro denní potřebu, ale i k dekoraci. Vyzkouší si například tkaní na rámu i malém stavu, drhání (náramky přátelství), pletení ošatek z papírových roliček, drátkování, korálkování (šperky), ruční i strojové šití, háčkování nebo pletení. Záleží vždy na schopnostech a zájmu samotných žáků. Tyto výrobky pak mohou využít nejen pro sebe, ale i jako drobné dárky pro své kamarády či rodiče. Již tradičně začneme šitím charitativních ponožkových psů a křížkovým vyšíváním. Jednou za dva týdny, vždy ve středu od 13:45 do 15:45 hodin - kontakt: monika.houskova@zshey.cz