Pedagogický sbor - školní rok 2024/2025

vedení školy

ředitelka školy - Mgr. Metlická Zuzana, 377 377 458, zuzana.metlicka@zshey.cz

zástupce ředitelky - Mgr. Šuster Jan, 377 420 681, jan.suster@zshey.cz

učitelé - 1. stupeň

I. tř. - Mgr. Berglová Pavla, 377 371 114, pavla.berglova@zshey.cz

II. tř. - Mgr. Hanzlíková Vladimíra, 377 371 114, vladimira.hanzlikova@zshey.cz

III. tř. - Mgr. Sýkorová Martina, 377 371 145, martina.sykorova@zshey.cz

IV. A - Mgr. Šnebergerová Maria, 377 371 145, maria.snebergerova@zshey.cz

IV. B - Mgr. Hrušková Martina, 377 371 145, martina.hruskova@zshey.cz

V. tř. - Mgr. Lomozová Hana Dis., 377 371 145, hana.lomozova@zshey.cz

učitelé - 2. stupeň

VI. tř. - Mgr. Houšková Monika, 377 371 114, monika.houskova@zshey.cz

VII. tř. - Mgr. Jičínská Petra, 377 380 591, petra.jicinska@zshey.cz

VIII. A - Mgr. Švajnerová Blanka, 377 380 591, blanka.svajnerova@zshey.cz

VIII. B - Mgr. Marková Michaela, 377 380 591, michaela.markova@zshey.cz

IX. tř. - Mgr. Belančinová Jana, 377 380 591, jana.belancinova@zshey.cz

 

speciální třídy

speciální třída A - Mgr. Sládková Martina, 377 371 145, martina.sladkova@zshey.cz

speciální třída B - Mgr. Drofová Eva, 377 380 591, eva.drofova@zshey.cz

speciální třída C - Bílá Iveta, 377 380 591, iveta.bila@zshey.cz

 

Mgr. Deemyad Markéta, 377 371 145, marketa.deemyad@zshey.cz

Mgr. Dolan Radek, 377 380 591, radek.dolan@zshey.cz

Mgr. Kašparová Lenka, 377 380 591 lenka.kasparova@zshey.cz

asistenti pedagoga

I. tř. -  Hulinová Renáta, 377 371 114, renata.hulinova@zshey.cz

II. tř. - Pelcrová Romana, 377 371 114, romana.pelcrova@zshey.cz

III. tř. - Piskačová Šárka, 377 371 145, sarka.piskacova@zshey.cz

VII. tř. -  Auterská Tereza, 377 371 145, tereza.auterska@zshey.cz

spec. tř. A - Nolčová Václava, 377 371 145 vaclava.nolcova@zshey.cz                            

spec. tř. B - Ondruszová Lucie, 377 380 591, lucie.ondruszova@zshey.cz

spec. tř. C - Taišlová Jitka, 377 380 591, jitka.taislova@zshey.cz


výchovný poradce

Mgr. Metlická Zuzana, 377 377 458, zuzana.metlicka@zshey.cz

školní metodik prevence

Mgr. Švajnerová Blanka, 377 380 591, blanka.svajnerova@zshey.cz

koordinátor ŠVP

Mgr. Houšková Monika, 377 371 114, monika.houskova@zshey.cz

školní družina a školní klub

vychovatelky - Bílá Iveta iveta.bila@zshey.cz, Hreusová Zdeňka zdenka.hreusova@zshey.cz, Chadimová Dagmar dagmar.chadimova@zshey.cz
tel.: 377 371 114

Rada školy:

Mgr. Radek Dolan - zástupce školy, předseda
Ing. Stanislav Šec - zástupce zřizovatele
Lucie Brunclíková - zástupce rodičů